Ons huisregelement:

 • In ons park gaat iedereen respectvol en op een nette manier met personeel en andere gasten om.
 • In het park is roken toegestaan mits de sigaretten niet op de grond worden gegooid of brandend op het gras. De sigaret moet te allen tijde in een van onze prullenbakken. In het huttenbos is roken ten strengste verboden i.v.m. de veiligheid.
 • Het nuttigen van eten en drinken is toegestaan, zolang het afval in de prullenbakken wordt gegooid of mee naar huis wordt genomen.
 • Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’ s, selfiesticks etc., is niet toegestaan.
 • Dieren zijn toegestaan indien deze niet voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.
 • Het gebruik maken van fietsen in het park is toegestaan tot 12 jaar. Het is toegestaan zolang je niemand in gevaar brengt en/of schade aanbrengt aan eigendommen.
 • Auto’s en/of scooters zijn verboden bij het betreden van het park. M. U. V de promenade (weg richting N274)
 • Je betreedt het park op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van de vereniging is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vereniging. Heb je schade? Dan moet je deze aan de medewerkers tonen vóór het verlaten van het park. Wij zijn niet meer aansprakelijk indien u iets meldt na het verlaten van het park.
 • Volg ten alle tijden de instructies van ons personeel op. ‘
 • Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is in het park niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Indien u niet op beeld wil bij opnamen vragen wij u het gebied waarin het wordt opgenomen te vermijden.
 • Indien u niet voldoet aan onze corona maatregelen wordt u aangesproken door ons personeel. Indien u hier geen gehoor aan geeft is dit op eigen risico bij een boa of politiecontrole
 • Het is niet toegestaan om parkeigendommen te verplaatsen
 • In het huttenbos mogen alleen natuurlijke materialen gebruikt worden.
 • In het huttenbos mogen er alleen hutten gebouwd worden op de aangewezen plekken
 • In het huttenbos zijn honden alleen aangelijnd toegestaan en in het hele huttenbos geldt ruimplicht. In het park is er alleen ruimplicht op de paden.